Avalcon

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa

Tavoitteesta todellisuutta


Rakennuta AVALCON-ammattilaisten kanssa

talo_infra_teollis2

AVALCON Oy:

  • on riippumaton vaativien investointi- ja korjaushankkeiden projektinjohtamiseen ja rakennuttamiseen erikoistunut yhtiö
  • tarjoaa asiantuntijapalveluja talo-, infra- ja teollisuusrakentamisen toimialoille hankkeen koko elinkaaren ajalle
  • yhdistää toiminnassaan teknisen asiantuntemuksen ja talous- sekä tiedonhallinnan tavalla joka merkittävästi edesauttaa projektien ohjausta ja johtamista
  • ja sen yhteistyöresurssit omaavat laajaa kokemusta projektien toteuttamisesta Suomessa ja ulkomailla eri asiantuntijatehtävissä
  • yhteistyöyritystensä kanssa tarjoaa yli 80:n alansa asiantuntijan palveluja
  • on muodostanut vahvan yhteistyöverkoston toimialueellaan joka maantieteellisesti kattaa Suomen lisäksi Baltian maat, Venäjän ja Keski-Euroopan
  • painottaa sitä, että erityisesti projektien alkuun panostaminen kannattaa, koska silloin tehdään ratkaisuja joilla pääosin sidotaan tulevat investointi- ja käyttökustannukset
avalcon_etusivu